Press | Niedziela, 24 Wrzesień 2023

Celem naszych działań jest budowanie i wzmacnianie wizerunku marki, zwiększenie jej rozpoznawalności i udziału w rynku. Silna marka jest fundamentem przewagi konkurencyjnej firmy i jej sukcesu. Doradzamy naszym klientom szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości marki wśród jej obecnych jak i potencjalnych klientów, co w dłuższej perspektywie czasu przynosi wymierne efekty.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN