Press | Niedziela, 24 Wrzesień 2023

W ramach działań wspierających sprzedaż przeprowadzamy segmentację rynku i ustalamy grupę docelową, dla której dobieramy następnie optymalne formy komunikacji i kanały dystrybucji. Świadczymy usługi polegające na budowaniu kompleksowej strategii sprzedaży. Na życzenie klienta oferujemy wsparcie we wdrażaniu tejże strategii, w tym również szeroko pojętej strategii reklamowej.

Zobacz również: Doradztwo marketingowe

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN