Press | Wtorek, 21 Sierpień 2018

Doradzamy naszym klientom jak na fundamencie działalności charytatywnej i prospołecznej budować pozytywny wizerunek firmy. Odpowiednio skomunikowana społeczna odpowiedzialność biznesu i działalność sponsoringowa firmy wspomaga jej wizerunek na rynku zbytu i rynku pracy.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN