Press | Niedziela, 24 Wrzesień 2023

Istotą marketingu wewnętrznego jest komunikacja zarządu firmy z jej pracownikami. W ramach naszych usług wdrażamy procedury przepływu informacji w firmie, budujemy system komunikacji wewnętrznej oraz dbamy o jego bieżącą realizację (tablica ogłoszeń dla pracowników, biuletyn informacyjny, gazetka firmowa, itp.). Celem tych działań jest polepszenie komfortu pracy, motywowanie pracowników do wydajniejszej pracy, usuwanie ewentualnych konfliktów lub napięć w zespole, budowanie zrozumienia dla przejściowych problemów lub wdrażanych zmian.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN