Press | Czwartek, 26 Kwiecień 2018

Witamy w serwisie www.xconsulter.pl należącym do firmy XCONSULTER sp. z o.o., mieszczącej się pod adresem ul. Zdrojowa 1, 43-200 Pszczyna, w skrócie zwanym dalej Właścicielem.

Prezentowana tu „Polityka zachowania poufności" ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą pobrać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią „Polityki zachowania poufności" przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Właściciel informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywana wyłącznie przez Właściciela w celach handlowych, marketingowych oraz poprawy jakości serwisu i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym firmom, podmiotom lub osobom fizycznym.

Bezpieczeństwo Dokładamy wszelkich starań, w racjonalnym zakresie, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Państwa do naszej witryny oraz aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Użytkownicy serwisu Właściciel pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę 
danych zgromadzonych w trakcie współpracy.

Gromadzenie informacji Korzystanie z witryny internetowej Właściciela oznacza przyjęcie przez Państwa warunków niniejszej polityki zachowania prywatności.

Zmiany w polityce ochrony prywatności Właściciel będzie informować o zmianach w polityce ochrony prywatności, które mogą wynikać ze zmian w polskim prawie, rozwoju technologii internetowych lub rozwoju i powstania nowych produktów i usług w systemach Właściciela. Zawsze aktualna „Polityka prywatności" znajduje się na naszej stronie internetowej; akceptacja jej oznacza zawsze akceptację jej aktualnej wersji.

Niepożądane treści Dbamy o to, aby nasz serwis internetowe nie zawierały treści sprzecznych z prawem polskim oraz międzynarodowym, między innymi nawołujących do dyskryminacji rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej. Serwis nie będzie także zawierać treści pornograficznych, niemoralnych bądź uważanych za nieetyczne.

Zbierane dane Właściciel analizuje tzw. logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych. W trakcie poruszania się użytkowników po witrynie mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje w sposób bierny ze strony użytkowników. Używana przez użytkownika przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do witryny Właściciela niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika poprzednio czy adres IP użytkownika oraz wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez komputer użytkownika. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby ostrzegała go, gdy przesyłany jest plik cookie, bądź też w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w tym drugim przypadku niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.

Wsparcie techniczne Właściciel w każdej chwili i w dobrej wierze służy pomocą techniczną przy realizacji dostępu do witryny internetowej Właściciela.

Aktualizacja: 19-11-2010 r.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN