Press | Niedziela, 24 Wrzesień 2023

Nasza firma oferuje usługi w nawiązywaniu kontaktów handlowych pomiędzy firmami polskimi oraz polskimi i zagranicznymi. Nasze działania polegają na pozyskiwaniu klienta/dostawcy, sprawdzeniu firmy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa transakcji, prezentacji produktu na targach, poprowadzeniu przedstawicielstwa handlowego itp. Nasze usługi są szczególnie przydatne w procesie pozyskiwania klientów za granicą, gdyż bierzemy na siebie komunikację w języku obcym (od korespondencji, po przygotowanie stosownych materiałów promocyjnych), ocenę bezpieczeństwa kontaktów handlowych w danym kraju oraz (na życzenie klienta) realizację dostaw w imieniu klienta. Znamy następujące języki obce: angielski, rosyjski, niemiecki (biegła), hiszpański (na poziomie konwersacyjnym).

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN