Press | Piątek, 03 Luty 2023

Nie proponujemy szablonowych rozwiązań – każdy klient jest dla nas szczególny. Naszym celem nadrzędnym jest zadowolenie klienta i maksymalne spełnienie jego oczekiwań i postawionych przez nami celów. Dlatego też, przed przystąpieniem do pracy bardzo wiele uwagi poświęcamy na analizę potrzeb klienta, a w czasie realizacji projektu ściśle współpracujemy z klientem, wprowadzając ewentualne modyfikacje, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dzięki temu nasze rozwiązania są idealnie dopasowane do możliwości firmy oraz otoczenia, w którym działa.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN