Press | Wtorek, 30 Maj 2023

W ramach działalności wsparcia sprzedaży zaproponujemy stosowną strategię reklamową czy działania public relations.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN