Press | Niedziela, 24 Wrzesień 2023

Doradzamy naszym klientom jak rozpocząć bądź zoptymalizować działalność eksportową. Nasze wskazówki dotyczą zarówno procesu pozyskania, klienta, promocji firmy i oferty na rynkach zagranicznych, jak i zabezpieczenia się przed szeroko rozumianym ryzykiem w obrocie zagranicznym (m.in. nierzetelnych płatności, ryzykiem walutowym). Opracowujemy strategię wejścia na określony rynek, którą na życzenie klienta możemy w jego imieniu realizować (ocena bezpieczeństwa kontaktów handlowych w danym kraju; penetracja rynku w celu pozyskania klientów; analiza przepisów celnych i pomoc w uzyskaniu ewentualnych certyfikatów; badanie wiarygodności klienta; udział w targach lub wyjazd rekonesansowy; prowadzenie bieżącej korespondencji z kontrahentem; przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych, etykiet, opakowań; realizacja dostaw w imieniu klienta). Znamy następujące języki obce: angielski, rosyjski, niemiecki (biegła), hiszpański (na poziomie konwersacyjnym).

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN