Press | Środa, 20 Październik 2021

Wydawać by się mogło, że sukces zapewniają takie przymioty jak pracowitość, kreatywność czy solidność. Ludzie biznesu wiedzą jednak doskonale, że powodzenie firmy w dużej mierze zależy nie tylko od własnej pracy i wysiłku.

Jednym z czynników ryzyka jakie każdego dnia podejmują Państwo w swojej pracy jest wybór kontrahentów, wspólników czy klientów. Błędne decyzje w tym zakresie mogą narazić Państwa przedsiębiorstwo na szczególnie dotkliwe dla biznesu, szkody wyrządzane przez niesolidnych dłużników.

Nieuregulowane należności często mogą przyczynić się do utraty przez Firmę płynności finansowej, zdolności kredytowej, zmniejszenia możliwości obrotowych czy wreszcie do powstawania opóźnień płatniczych na rzecz własnych kontrahentów i Skarbu Państwa.

Sami, niejednokrotnie „na własnej skórze” wypróbowaliśmy różne drogi odzyskiwania należności, z których wiele okazało się zwykłą stratą czasu i energii. Tą wiedzą i doświadczeniem chcemy się z Państwem podzielić.

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Najlepiej już na początku współpracy podjąć kroki zmierzające do uniknięcia sytuacji, kiedy to któryś z naszych kontrahentów uciążliwie i podejrzanie długo zwleka z zapłatą. Wariantów, którymi możemy się posłużyć jest wiele, są to m.in. wywiad gospodarczy obejmujący nie tylko sprawdzenie potencjalnego klienta w rejestrze długów czy w prowadzonej przez gminy Ewidencji Działalności Gospodarczej, ale również np. ankietę środowiskową. Dużą popularność zdobywają również instytucje prawne takie jak zastawy czy weksle.

Xconsulter proponuje Państwu zadbanie o właściwe zabezpieczenie wierzytelności już na tym etapie wstępnym, zanim zostanie dokonana transakcja. Stworzenie odpowiedniej i indywidualnej strategii dla Państwa biznesu w zakresie wierzytelności z całą pewności pomoże uniknąć wielu trudności i odstraszy nieuczciwych oferentów.

„Gdy mleko się rozleje”

Głównym problemem przed jakim stają przedsiębiorcy, gdy dojdzie już do tej niekomfortowej sytuacji i ich klienci spóźniają się z zapłatą jest kwestia podjęcia decyzji: „Czy jeszcze poczekać ryzykując bezpowrotną utratę należności czy też skierować sprawę do windykacji i zaryzykować utratę klienta lub reputacji?”.

Xconsalter nie pozostawi Państwa samych w rozwiązywaniu tego salomonowego dylematu. Przede wszystkim wszelkie działania przez nas podejmowane mają na celu nie tylko odzyskanie należności ale także zadbanie o dobre imię przedsiębiorcy, który ma być postrzegany jako stanowczo, ale jednocześnie zgodnie z prawem i etyką biznesu domagający się należnych mu świadczeń.

Chcemy uczulić Państwa na fakt, iż szybkość działania jest czynnikiem mającym największy wpływ na możliwość odzyskania Państwa należności.

Trudno wymagać od wszystkich przedsiębiorców, aby biegle orientowali się w procedurach odzyskiwania należności. Naturalnym więc będzie poszukiwanie właściwej i skutecznej pomocy.

Firmy zajmujące się wyłącznie windykacją, mówiąc najogólniej, nie zawsze są podmiotami cieszącym się niezbędnym zaufaniem społecznym. Nierzadko zdarzające się incydenty rzucające cień na ich działalność powodują, że samo pojawienie się windykatorów skutkuje zaognieniem konfliktu z dłużnikiem zamiast prowadzić do satysfakcjonującego rozwiązania.

Dlatego Xconsulter, jako firma consultingowa, zaprasza Państwa do współpracy. Postaramy się pomóc Państwu podejmując stosowne działania obejmujące zarówno negocjacje w zakresie sposobu i termin spłaty długu, jak również nadzór nad przebiegiem regulowania należności tak, aby odzyskali Państwo zaangażowane w transakcje handlowe środki finansowe tak szybko, jak to tylko możliwe.

XCONSULTER Sp. z o.o ul. Wiśniowa 2, 43-200 Pszczyna, NIP: 638-178-30-53, Regon: 241656952, Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydz. VIII Gospodarczy, KRS: 0000360974, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN